kręgosłup

Dla pacjenta Pierwsza wizyta

Co ze sobą zabrać ?Badanie kliniczne wiąże się z koniecznością dogłębnej oceny Twojego aparatu ruchowego. Niezbędne jest zatem założenie bielizny, która z jednej strony umożliwi terapeucie wykonanie badania, a z drugiej zapewni Ci komfort. Jeśli posiadasz jakąkolwiek dokumentację medyczną dotyczącą Twojej dolegliwości koniecznie zabierz ją ze sobą na pierwszą wizytę. Wgląd w dokumentację pozwoli precyzyjniej ustalić przyczyny Twojego problemu i dobrać odpowiednią dla Ciebie ścieżkę leczenia. Przydatne mogą być również wszelkie zaświadczenia, skierowania, wypisy oraz wyniki badań zarówno laboratoryjnych (np. krwi), jak i obrazowych (np. RTG, tomografia).

1. Wywiad

Pierwsze spotkanie rozpocznie się od szczegółowego wywiadu. Informacje zebrane podczas rozmowy z Tobą pozwolą na wybór dalszego kierunku diagnostycznego. To dlatego wywiad musi być możliwie szczegółowy.
W trakcie rozmowy Zapytam Cię o zgłaszaną dolegliwość i oczekiwany rezultat procesu terapeutycznego. Kolejne pytania służą doprecyzowaniu lokalizacji, charakteru i przebiegu dolegliwości. Z całą pewnością możesz też usłyszeć pytanie o choroby towarzyszące oraz stan innych układów, poza aparatem ruchu.

2. Badanie funkcjonalne

Po zebraniu wszystkich istotnych informacji, przejdziemy do badania przedmiotowego. W tym celu zostaniesz poproszony/a o rozebranie się, a następnie dokonam oceny ogólnej postawy Twojego ciała, ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych. To pozwoli mi zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje Twoje ciało. Konieczne jest również przeprowadzenie niezbędnych testów ortopedycznych, neurologicznych, naczyniowych oraz tych, dotyczących narządów wewnętrznych. W szczególnych przypadkach mogę poprosić o wykonanie badań dodatkowych, takich jak RTG, MRI, USG, czy analizy krwi.

Następnie, przy pomocy badania palpacyjnego – badanie wykonane za pomocą rąk – przeprowadzę specyficzną dla osteopatii diagnostykę manualną. W ten sposób ocenię ruchomość kręgosłupa i stawów obwodowych, temperaturę oraz napięcie mięśni, powięzi, narządów trzewnych oraz czaszki. Oczywiście takie badania mogą wyglądać odmiennie, ponieważ wszystko zależy od dolegliwości, z którymi do mnie przyjdziesz.

3. Diagnoza

Po zebraniu pełnego wywiadu, przeprowadzeniu testów diagnostycznych oraz badaniu palpacyjnym, stawiam diagnozę. To moment, w którym określa się miejsca występowania dysfunkcji osteopatycznych oraz wiąże się je ze zgłoszonymi dolegliwościami.

Zebrane wcześniej informacje, pozwolą mi znaleźć pierwotną przyczynę dolegliwości oraz prawdopodobny mechanizm zaburzeń w Twoim ciele. Całe postępowanie diagnostyczne ma na celu również określenie ewentualnych patologii, które mogą być przeciwwskazaniem do leczenia osteopatycznego.